Zakres wizyt

WIZYTA PIERWSZA

 

Krok 1

Poznajemy Ciebie i skład Twojego ciała.

 

Podczas specjalistycznego wywiadu analizujemy Twój tryb życia oraz pracy, poddajemy ocenie dotychczasowy sposób odżywiania się oraz sprawdzamy ogólny stan Twojego zdrowia. Integralną częścią wizyty jest pomiar masy składu ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej

Analiza impedancji bioelektrycznej (BIA, ang. bioelectrical impedance analysis) – nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na dokładną analizę składu ciała przy wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. Wykorzystuje ona zdolność tkanki mięśniowej do przewodnictwa elektrycznego.

Metoda BIA pozwala określić zawartość wody i tkanki tłuszczowej w organizmie oraz indywidualny poziom podstawowej przemiany materii. Umożliwia także poznanie wpływu niektórych czynników na kierunki zmian poszczególnych komponentów ciała.

Krok 2

Diagnozujemy problemy.

 

Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych jest skutecznym uzupełnieniem wywiadu, pozwalającym na precyzyjne dopasowanie programu dietetycznego.

Krok 3

Określamy cel.

 

W oparciu o pozyskane informacje określamy cel i potrzebny czas do jego osiągnięcia.

Krok 4

Przystępujemy do działania.

 

Wdrażamy stworzony zgodnie z Twoimi potrzebami program dietetyczny.


 

 

WIZYTA KONTROLNA

 

Krok 1

Sprawdzamy dokonania.

 

Osiąganie wyników jest możliwe, kiedy większość zasad jest przestrzeganych. Sprawdzamy jak sobie radzisz, w czym możemy Ci jeszcze pomóc.

Krok 2

Mierzymy i ważymy.

 

Postępy w stosowaniu diety widać już na pierwszej wizycie kontrolnej!

Krok 3

Motywujemy.

 

Wsparcie dietetyka prowadzącego przydaje się na każdym etapie realizacji programu. Otrzymujesz nowy program dietetyczny dostosowany do aktualnych potrzeb.