Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta obejmuje:

  •  Szczegółową analizę dotychczasowego stylu życia
  • Analizę stanu zdrowia
  • Ocenę masy i składu ciała
  • Indywidualny program żywieniowy
  • Dobór zadań terapeutycznych


Pierwsza wizyta to obszerny wywiad, który obejmuje ocenę obecnego stanu zdrowia, analizę dotychczasowego stylu życia oraz określenie zadań i celów jakie ma spełniać terapia. Na tej podstawie przygotuję dla Ciebie indywidualny program żywieniowy, który uwzględni również Twoje preferencje żywieniowe. Dostosowane do Ciebie zadania terapeutyczne pozwolą na zmianę nawyków żywieniowych oraz samodzielne kontrolowanie stopnia realizacji programu.