Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna obejmuje:

  • Kontrolę masy i składu ciała
  • Ocenę stopnia dopasowania programu dietetycznego
  • Ocenę stopnia wykonania zadań terapeutycznych
  • Utworzenie nowego programu żywieniowego / Modyfikację programu żywieniowego pod kątem aktualnych potrzeb


Czego możesz spodziewać się podczas wizyty kontrolnej?

Wizyty kontrolne służą ocenie postępów stosowanej terapii, stopnia przestrzegania diety oraz reagowaniu na zmieniające się potrzeby Pacjenta. Pozwalają na wprowadzanie zmian w programie dietetycznym w oparciu o dodatkowe informacje, których możesz udzielić dopiero po zastosowaniu diety. Na podstawie tych informacji przygotowuję nowy program dietetyczny.

Odpowiem również na wszelkie pytania oraz rozwieję wątpliwości, jakie mogą pojawić się podczas pierwszego etapu terapii.


Jak często będziemy się kontaktować?

Aby ocenić Twoje postępy wizyta kontrolna powinna się odbyć po 2 - 4 tygodniach od rozpoczęcia programu dietetycznego. Ustalimy to indywidualnie.